Imagine Sweden Festival – av och med unga musiker

Musik, kreativitet & innovation

Den 30 maj till 1 juni hölls Imagine Riksfestival 2019. Även 2020 skall festivalen hållas i Gävle på Gävle Konserthus med temat musik, kreativitet och innovation.

Under festivaldagarna kommer det förutom den stora finalen att bjudas in till workshops, föreläsningar och andra härliga aktiviteter kopplade till musik, skapande och kreativitet.

Förutom de vinnande akterna från länens deltävlingar bjuder festivalen på konserter med gästartister. 


Arrangör:
Imagine är ett samarbete mellan Jeunesses Musicales Sverige, länsmusikorganisationer och föreningar runt om i Sverige. Riksfinalen 2020 arrangeras av Imagine Sweden i samarbete med Region Gävleborg/Kultur Gävleborg, Gävle konserthus, Musikverket och Jeunesses Musicales.

Nationell samordnare:

Gustaf Elmelid – gustaf.elmelid@musikidalarna.se 

 

Nationell festivalgeneral:

Tomas Östergårds – tomas.ostergards@regiongavleborg.se

Deltagande regioner:

Blekinge | Dalarna | Gävleborg | Gotland | Halland | Jönköpings län | Kalmar län | Kronoberg |Örebro län | Skåne | SöRmland | Uppland | Västmanland | Västra Götaland 

Imagine är Sveriges bredaste livemusiktävling för unga artister. Alla musikstilar är välkomna så länge du är mellan 13 och 21 år. Det spelar ingen roll om du sjunger ensam, spelar hårdrock i band, framträder med klassisk musik, uppträder med loopmaskin eller sjunger punk med distat ägg; om du så tänkt vinna hela tävlingen eller vill prova på att stå på scen för första gången. Du är lika välkommen oavsett.

Imagine är tävlingen där du träffar andra musiker och får spela med det bästa tänkbara ljudet och ljuset. Du får feedback från en professionell jury och knyter nya kontakter med musikbranchen. Sedan 1986 har vi funnits och tusentals har tävlat och framträtt. Var med du också – det är dessutom gratis!

Imagine är en del av den internationella tävlingen Imagine. I Imagine kan du spela dig till festivalscener i Sverige eller långt ut i Europa och världen. I Imagine kan du ta nästa steg…

Anmälan till Imagine 2020 öppnar 1 november.

Kontakta arrangören i ditt län för mer information.

Imagine Sweden syftar till att främja barn och ungas musikintresse och personliga utveckling. Att skapa plattformar och mötesplatser för unga musiker som motverkar rasism, sexism och fördomar. Vår vision ligger i att skapa en värld som arbetar med för att riva murar än för att bygga dem. Vi tror att musik är ett språk som alla förstår och kan genom att använda det verktyget få olika människor att mötas, samarbeta, bli vänner.

  • Imagine Sweden arbetar jämlikt utifrån att alla människor oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom har samma rätt till att uttrycka sig.
  • Imagine Sweden ska arbeta miljömedvetet och hållbart i våra arrangemang.
  • Imagine Sweden ska arbeta med ungt inflytande och delaktighet och på så sätt skapa en relevant och aktuell plattform för unga idag.
  • Imagine Sweden ska möta musikerna med största respekt och skapa en inkluderande mötesplats där unga kan mötas gränslöst oavsett ursprung.
  • Imagine Sweden ska verka för fred, förståelse, vänskap och kärlek mellan människor med musiken som medel.

Projektet Imagine Sweden ligger under organisationen JMS  och JMI. JMI som startade som ett politiskt och religiöst  oberoende fredsmusikprojekt i Belgien 1945. Syftet var att låta unga människor utvecklas genom musik över nationsgränser. Organisationen finns i 45 länder och når 5 miljoner unga varje år. Inom organisationen arbetar man för social inkludering, sammanhållning och interkulturell dialog.

Imagine Festivals finns i Sverige, Brasilien, Kroatien,   Frankrike, Zimbabwe, Polen, Spanien och Nederländerna. Imagine Sweden har ett tydligt fokus på intersektionell bredd, jämställdhet, integration och hållbarhet.