Imagine Sweden Festival – av och med unga musiker

Musik, kreativitet & innovation

Den 30 maj till 1 juni hölls Imagine Riksfestival 2019. Även 2020 skall festivalen hållas i Gävle på Gävle Konserthus med temat musik, kreativitet och innovation.

Under festivaldagarna kommer det förutom den stora finalen att bjudas in till workshops, föreläsningar och andra härliga aktiviteter kopplade till musik, skapande och kreativitet.

Förutom de vinnande akterna från länens deltävlingar bjuder festivalen på konserter med gästartister. 


Arrangör:
Imagine är ett samarbete mellan Jeunesses Musicales Sverige, länsmusikorganisationer och föreningar runt om i Sverige. Riksfinalen arrangeras av Imagine Sweden i samarbete med Region Gävleborg/Kultur Gävleborg, Gävle konserthus, Musikverket och Jeunesses Musicales.

Nationella samordnare:

Gustaf Elmelid – gustaf.elmelid@musikidalarna.se 

 

Nationell festivalgeneral(Gävleborg) :

Tomas Östergård – tomas.ostergards@regiongavleborg.se

Imagine är Sveriges bredaste livemusiktävling för unga artister. Alla musikstilar är välkomna så länge du är mellan 13 och 21 år. Det spelar ingen roll om du sjunger ensam, spelar hårdrock i band, framträder med klassisk musik, uppträder med loopmaskin eller sjunger punk med distat ägg; om du så tänkt vinna hela tävlingen eller vill prova på att stå på scen för första gången. Du är lika välkommen oavsett.

 Imagine är tävlingen där du träffar andra musiker och får spela med det bästa tänkbara ljudet och ljuset. Du får feedback från en professionell jury och knyter nya kontakter med musikbranchen. Sedan 1986 har vi funnits och tusentals har tävlat och framträtt. Var med du också – det är dessutom gratis!

Imagine är en del av den internationella tävlingen Imagine. I Imagine kan du spela dig till festivalscener i Sverige eller långt ut i Europa och världen. I Imagine kan du ta nästa steg…

Anmälan är nu stängd för i år, välkommen att söka igen till 2020.

Läs merPrata med någon

Imagine Sweden syftar till att främja barn och ungas musikintresse och personliga utveckling. Att skapa plattformar och mötesplatser för unga musiker som motverkar rasism, sexism och fördomar. Vår vision ligger i att skapa en värld som arbetar med för att riva murar än för att bygga dem. Vi tror att musik är ett språk som alla förstår och kan genom att använda det verktyget få olika människor att mötas, samarbeta, bli vänner.

  • Imagine Sweden arbetar jämlikt utifrån att alla människor oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom har samma rätt till att uttrycka sig.
  • Imagine Sweden ska arbeta miljömedvetet och hållbart i våra arrangemang.
  • Imagine Sweden ska arbeta med ungt inflytande och delaktighet och på så sätt skapa en relevant och aktuell plattform för unga idag.
  • Imagine Sweden ska möta musikerna med största respekt och skapa en inkluderande mötesplats där unga kan mötas gränslöst oavsett ursprung.
  • Imagine Sweden ska verka för fred, förståelse, vänskap och kärlek mellan människor med musiken som medel.

 Projektet Imagine Sweden ligger under organisationen JMS   och  JMI. JMI som startade som ett politiskt och religiöst   oberoende fredsmusikprojekt i Belgien 1945. Syftet var att låta   unga människor utvecklas genom musik över nationsgränser.   Organisationen finns i 45 länder och når 5 miljoner unga varje   år. Inom organisationen arbetar man för social inkludering,   sammanhållning och interkulturell dialog.

Imagine Festivals finns i Sverige, Brasilien, Kroatien,   Frankrike, Zimbabwe, Polen, Spanien och Nederländerna. Imagine Sweden har ett tydligt fokus på intersektionell bredd, jämställdhet, integration och hållbarhet.