Om imagine sweden

Imagine Sweden

Imagine Sweden drivs av Musik i Dalarna i samarbete med Regional Musik i Sverige (RMS), regionmusikorganisationer och föreningar runt om i Sverige. Riksfinalen 2022 arrangeras av Imagine Sweden i samarbete med Scenkonst Sörmland. 

Internationella finalen i Imagine arrangeras av Jeunesses Musicales International (JMI).

Nationell samordnare:

Gustaf Elmelid – gustaf.elmelid@musikidalarna.se 

 

Deltagande regioner:

Blekinge | Dalarna | Gävleborg | Gotland | Halland | Jönköping | Kalmar | Kronoberg | Skåne | SöRmland | Uppland | Västmanland | Västra Götaland | Östergötland

Imagine Sweden syftar till att främja barn och ungas musikintresse och personliga utveckling. Att skapa plattformar och mötesplatser för unga musiker som motverkar rasism, sexism och fördomar. Vår vision ligger i att skapa en värld som arbetar med för att riva murar än för att bygga dem. Vi tror att musik är ett språk som alla förstår och kan genom att använda det verktyget få olika människor att mötas, samarbeta, bli vänner.

  • Imagine Sweden arbetar jämlikt utifrån att alla människor oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom har samma rätt till att uttrycka sig.
  • Imagine Sweden ska arbeta miljömedvetet och hållbart i våra arrangemang.
  • Imagine Sweden ska arbeta med ungt inflytande och delaktighet och på så sätt skapa en relevant och aktuell plattform för unga idag.
  • Imagine Sweden ska möta musikerna med största respekt och skapa en inkluderande mötesplats där unga kan mötas gränslöst oavsett ursprung.
  • Imagine Sweden ska verka för fred, förståelse, vänskap och kärlek mellan människor med musiken som medel.

Det internationella programmet Imagine ligger under JMI och finns i Sverige, Brasilien, Kroatien, Norge, Malawi, Belgien, Frankrike, Zimbabwe, Polen, Spanien och Nederländerna. Imagine Sweden har ett tydligt fokus på intersektionell bredd, jämställdhet, integration och hållbarhet.

JMI startade som ett politiskt och religiöst oberoende fredsmusikprojekt i Belgien 1945. Syftet var att låta unga människor utvecklas genom musik över nationsgränser. Organisationen finns i 45 länder och når 5 miljoner unga varje år. Inom organisationen arbetar man för social inkludering, sammanhållning och interkulturell dialog.