Om imagine sweden

Imagine Sweden

Imagine Sweden drivs av Musik i Dalarna i samarbete med Regional Musik i Sverige (RMS), regionmusikorganisationer, föreningar och andra verksamheter runt om i Sverige. Riksfinalen 2023 arrangeras av Imagine Sweden i samarbete med Scenkonst Sörmland. 

Den internationella finalen av Imagine arrangeras av Jeunesses Musicales International (JMI).

Det internationella programmet Imagine ligger under JMI och finns i Sverige, Brasilien, Nordmakedonien, Norge, Ungern, Belgien, Frankrike, Zimbabwe, Polen och Nederländerna.

JMI startade som ett politiskt och religiöst oberoende fredsmusikprojekt i Bryssel 1945. Syftet var att ena ungdomar över nationsgränserna genom musik. Organisationen finns idag i mer än 70 länder och når 6 miljoner unga i åldrarna 13-30 varje år, genom ca 45 000 aktiviteter. JMI har program för alla genrer och arbetar också med social inkludering, jämställdhet, hållbarhet, sammanhållning och interkulturell dialog. 

Nationell samordnare:
Gustaf Elmelid – gustaf.elmelid@musikidalarna.se 

Läs mer om Musik i Dalarna här: https://musikidalarna.se/
Läs mer om RMS här: https://regionalmusikisverige.se/
Läs mer om JMI här: https://jmi.net/

Deltagande regioner:

Blekinge | Dalarna | Gävleborg | Gotland | Halland | Jönköping | Kalmar | Kronoberg | Skåne | SöRmland | Uppland | Västmanland | Västerbotten | Västra Götaland | Östergötland

Imagine Sweden verkar för att främja barn och ungas musikintresse och personliga utveckling genom meningsfulla och professionella aktiviteter och evenemang. Vi skapar plattformar och mötesplatser för unga musiker och artister i åldrarna 13-21 år. Vi tror att musik är ett språk som alla förstår och att vi genom att använda det verktyget kan få olika människor att mötas, samarbeta och utvecklas.

  • Imagine Sweden arbetar jämlikt utifrån att alla människor oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom har samma rätt till att uttrycka sig.
  • Imagine Sweden ska arbeta miljömedvetet och hållbart i våra arrangemang.
  • Imagine Sweden ska arbeta med ungt inflytande och delaktighet och på så sätt skapa en relevant och aktuell plattform för unga idag.
  • Imagine Sweden ska möta musikerna med största respekt och skapa en inkluderande mötesplats där unga kan mötas gränslöst oavsett ursprung.
  • Imagine Sweden ska verka för fred, förståelse och vänskap mellan människor med musiken som medel.