Regler

Säsongen 2023-2024

Imagine är öppet för musiker och artister mellan 13 och 21 år och för att vara med i Imagine säsongen 2023-2024 får du vara född tidigast 2002 och senast 2011. Detta inkluderar även ev. ackompanjatörer och dirigenter.

Boende i den region där du tävlar

Minst hälften av gruppens medlemmar skall vara boende i den region där en medverkar.

Deltagande i mer än en akt

En person får anmäla sig och delta i maximalt två akter.

Eventuellt byte av medlemmar i akten

Från och med sista anmälningsdag skall eventuellt utbyte av enstaka gruppmedlem eller ändring av sättning godkännas av respektive regionarrangör. Byte av gruppmedlemmar från Regionfinal till Imagine Sweden Riksfinal godkänns normalt inte.

speltid

I Imagine har varje akt 10 min speltid till förfogande på scen inklusive presentationer och mellansnack.

Förinspelad musik

Förinspelad musik – backing tracks – för sing/playback, är tillåtet.

Max antal personer i en akt

Medverkande akter får bestå av högst åtta medlemmar. Kontakta din regionala arrangör om ni är fler än åtta i akten.

Kan man gå till Riksfinalen mer än en gång?

Till Imagine Sweden Riksfinal kan man som akt maximalt kvalificera sig två gånger.

Gdpr, Foto och video

Du/din akt måste vara beredd på att ert framträdande kan spelas in på video och att ni med största sannolikhet kommer att fotograferas. Materialet kan komma att publiceras online, i framtida tryck samt delas som pressinformation till media. Mer information om foto och video hittar du här.

Ingen ekonomisk ersättning

Vi förutsätter att alla som deltar i Imagine ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning från arrangörer, radio och TV. Resor och uppehälle i samband med Imagine Sweden Riksfinal betalas av länsarrangören. Imagine står inte för fickpengar.

Är du under 16 år?

I de fall där deltagare är under 16 år så kommer respektive länsarrangör kontakta målsman med begäran om godkännande för deltagande i Imagine i enlighet med dessa regler.

Behöver du fråga något?

Om du har några frågor om tävlingsreglerna så är du välkommen att kontakta din regionarrangör.
Du hittar kontaktuppgifter här.