REGLER


Imagine är öppet för musiker mellan 13 och 21 år, och för att vara med i Imagine 2020 får du vara född tidigast 1998 och senast 2007. Detta inkluderar även ev. ackompanjatörer och dirigenter.

Minst hälften av gruppens medlemmar skall vara boende i det län där en medverkar. En personfår anmäla sig och delta i maximalt tvåakter.

Från och med sista anmälningsdag skall eventuellt utbyte av enstaka gruppmedlem eller ändring av sättning godkännas av respektive länsarrangör. Byte av gruppmedlemmar från Regionfinal till Imagine Sweden Riksfinal godkänns normalt inte.

I Imagine har varje akt 10 min speltid till förfogande på scen inklusive presentationer och mellansnack.

Förinspelad musik – backing tracks – för sing/playback, är tillåtet.

Medverkande akter får vara hur stora som helst till antalet, men för att kunna avancera till Imagine Sweden Riksfinal får sättningen bestå av högst åtta medlemmar per akt.

Till Imagine Sweden Riksfinal kan man som akt maximalt kvalificera sig två gånger.

Du/din akt måste vara beredd på att ert framträdande kan spelas in på video och att ni med största sannolikhet kommer att fotograferas. Materialet kan komma att publiceras online, i framtida tryck samt delas som pressinformation till media.

Vi förutsätter att alla som deltar i Imagine ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning från arrangörer, radio och TV. Resor och uppehälle i samband med Imagine Sweden Riksfinal betalas av länsarrangören. Imagine står inte för fickpengar.

I de fall där deltagare är under 18 år så kommer respektive länsarrangör kontakta målsman med begäran om godkännande för deltagande i Imagine i enlighet med dessa regler.

Om du har några frågor om tävlingsreglerna så är du välkommen att kontakta din länsarrangör.
Du hittar kontaktuppgifter här.