Deltagande regioner

Imagine Sweden

Imagine Sweden drivs av Musik i Dalarna i samarbete med Regional Musik i Sverige (RMS), regionmusikorganisationer och föreningar runt om i Sverige. Riksfinalen 2021 arrangeras av Imagine Sweden i samarbete med Kulturplatån, Gislaveds Kommun i uppdrag från Smålands Musik & Teater, Region Jönköpings län och Jeunesses Musicales International (JMI).

Nationell samordnare:

Gustaf Elmelid – gustaf.elmelid@musikidalarna.se