Så här bedömer juryn

Imagine är öppen för musik av alla genrer och bedöms enligt följande kriterier. All bedömning skall ställas i relation till olika genrers och stilars förutsättningar. Alla akter har 10 minuter till förfogande på scenen. Framträdandet bedöms enligt nedanstående fyra kriterier där poängskalan är 1-10 för allt utom förberedelse som har 1-5. 

Musikalisk kvalitet (1-10):

Komposition och musikaliska arrangemang, leadsångare, kompharmonier, solo/tutti, breaks/licks/markeringar, interpretation och textbetoning, intron och slut, musikaliskt groove, improvisationer, etc…

Framträdande och kommunikation (1-10)

Lugn, kontroll, karisma, hur de presenterar det musikaliska ”budskapet”, typ av scenakt, hur man använder hela scenen och ändå håller fokus, dans som del av framträdandet, tydlig frontperson, improvisationer, kommunikation med publiken, etc…

OrIginalitet (1-10):

Gör de en egen komposition? Egna texter? Egen musik? Har de ett eget sound?

* Akter som spelar verk av andra musiker förväntas göra en personlig och innovativ tolkning av materialet för att nå höga poäng för originalitet.

Förberedelse (1-5)

Instrumentens stämning, på och av scen, vem gör vad och när, etc…

Håller akten tiden? Varje deltagande akt har en maximal scentid på 10 minuter. Detta inkluderar ev mellansnack och presentationer. Juryn vill se att akten utnyttjar scentiden på ett bra sätt.