Gdpr, Foto & Video

Personer under 16 ska ha målsmans godkännande.

När jag gör en anmälan så godkänner jag att mina uppgifter samlas av Imagine Sweden enligt GDPRs direktiv. Dina uppgifter kommer inte användas i andra syften eller lämnas ut till tredje part.

Genom min anmälan godkänner jag att foton på mig kan publiceras och användas i marknadsföringssyfte av Imagine Sweden.

Blankett för fotografier och filmning

Policy:
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare på Imagine Sweden som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Imagine Sweden är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Video och foto

Du/din akt kommer med stor sannolikhet att spelas in på video och ni kommer med största sannolikhet även att fotograferas under din/er medverkan i Imagine. Genom att vara med i Imagine godkänner du att vi publicerar video och foto från tävlingen. Materialet kan komma att publiceras på Imagine Swedens hemsida och andra hemsidor med koppling till Imagine Sweden, samt i våra sociala medier, till press och trycksaker. Du kan när som helst kontakta oss och be oss ta bort ett foto, ljudklipp eller ett filmklipp där du medverkar.