Songlines

17800289_1497234056987858_6361634911836837284_n

Songlines är ett kulturellt, socialt, nationellt projekt för unga som flytt. Ungdomar ska få chansen att själva arrangera bra och viktiga aktiviteter, att få lära känna svenska kompisar, att få uttrycka sig med musik och kultur. Av och med unga är vår paroll. Alla unga har rätt till en framtid. Sveriges Ensamkommandes förening och Jeunesses Musicales Sweden driver Songlines tillsammans. Projektet finansieras med medel från #AllmännaArvsfonden. Bland våra samverkansparter finns Imagine Sweden, Ethno, Kulturskolerådet, NBV och andra studieförbund, KulturUngdom, NKA och många andra bra aktörer. Vi vill vara en paraplyorganisation för alla goda krafter. Tillsammans kan vi kämpa för att alla unga ska känna hopp och framtidstro.

Ett av våra motton är: av och med unga! Songlines vill skapa goda framtidsförutsättningar för unga människor som flytt. Vi arbetar demokratiskt, jämlikt, internationellt. Genom musik och kultur skapas möten, gemenskap och vägar in i samhället.

www.songlines.se

Gå med i vår facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/736622016497569/