Musik Direkt Riksfestival blir Imagine Sweden Riksfinal

Imagine Sweden Riksfinal. Vad är det här egentligen? Låt oss försöka reda i alla namn lite. Vi börjar med Musik Direkt. Musik Direkt initierades av Rikskonserter och Musik för Ungdom (Jeunesses Musicales Sverige) 1986, inspirerat av ett koncept från franska Jeunesses Musicales.

Först och främst är Musik Direkt en mötesplats. Mellan människor. Främst musiker, men inte uteslutande. Främst unga människor, men inte uteslutande.
Om mötesplatsen är tavlans ram så är tävlingen duken. En tävling som bygger på respekt och positivitet. I Musik Direkt ryms både akterna som från första deltävling satsar på att spela sig till förstapris på Riksfinalen, till akterna som ställer sig på en scen för allra första gången. Åldersspannet är 13-21 år. Här ryms en oerhörd bredd. Det är fantastiskt.
Musik Direkt är en utbildande plattform. Workshoppar som ökar deltagarnas förståelse och kunskap, jurys som har konstruktiv kritik och pepp till deltagarna med i sin uppdragsbeskrivning, tekniker som tipsar, visar och förklarar. Oavsett hur långt en avancerar i tävlingen ska en lämna Musik Direkt med nya kunskaper. Det här är en språngbräda för unga musikers fortsatta musicerande och har så varit för tusentals människor i 30 års tid.

Imagine är ett växande internationellt nätverk. Det är ett program under den världsomspännande organisationen Jeunesses Musicales International (JMI). Imagine och Musik Direkt har länge gått hand i hand, utvecklats parallellt och haft en mängd fantastiska utbyten. I flera år har akten som vinner förstapris på Riksfestivalen av Musik Direkt gått vidare till Imaginefestivalen där Sverige representerats. Musik Direkt har i mångt och mycket stått som förebild för Imagine och båda tävlingarna vilar på samma gemensamma värdegrund.

Just nu befinner sig Musik Direkt in i sin största förändring någonsin. Vi kommer inom de närmaste åren att ställa om Musik Direkt till Imagine. Musik Direkt blir alltså Imagine Sweden, med start förra året då vi började med att ställa om riksnivån av tävlingen. Vi tror på att bli en stark internationell tävling, på det utvecklande i att få åka och spela i andra länder, på att växa tillsammans med andra och lära av varandra. Det är samma fantastiska tävling, med ett nytt namn och i nya kläder. Det blir en spännande resa. Hoppas ni vill åka med. Men för nu; varmt välkommen till Imagine Sweden Riksfinal 2016!

Musik Direkt / Imagine Sweden genom Joel Lind, nationell samordnare