ReAct

ReAct! är ett performancekompani med Stockholm som geografisk bas, och vårt mål
är att nå ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna
utrymmen, och därigenom göra vår konst tillgänglig för en ny publik. Dans, rörelse,
teater och cirkus kan ses som våra huvudsakliga konstnärliga verktyg, men vi stannar
inte där utan involverar även andra konstformer.

ReAct! är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike
och Portugal.

Det ReAct! – Actions moving ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att väcka frågor
kring de regler som formar vårt beteende i allmänna utrymmen. Ambitionen är att
skapa situationer som ger folk möjlighet och anledning att ifrågasätta begränsningarna
i allmänna utrymmen där de vanligtvis bara uppträder som sig själva genom att följa
alla regler, både skrivna och oskrivna. Vi vill att vårt arbete ska kunna fungera som en
väg in till scen- och performancekonst för ny publik likaväl som det ska erbjuda en ny
upplevelse för en erfaren publik.

Trailer: www.reactactions.com/actions-sv/crowd-control/